Producentansvar

BM Fitness overholder selvfølgelig producentansvar i forbindelse med EL skrot, som aktivt medlem i EL-Retur. BM fitness har været aktivt medlem af EL-Retur siden 2009.


Producentansvaret
Alle producenter og importører hvis varer indeholder elektronik, har en forpligtelse til at indsamle og oparbejde EL skrot fra genbrugspladserne i Danmark. Myndighederne tildeler en gang årligt producenterne/importørerne de genbrugspladser, de skal servicere. Da dette er en umulig opgave for virksomhederne selv at håndtere indsamling og oparbejdning af de udtjente produkter, overdrager man i praksis denne forpligtelse til kollektiv ordningen EL-Retur.

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige produkter. Producentansvaret påhviler altså både virksomheder, der producerer og omsætter sine varer i Danmark, og virksomheder, der importerer varer fra udlandet og omsætter disse i Danmark.
Også virksomheder, der fra et andet EU-land udelukkende via fjernsalg (f.eks. internettet) sælger sine produkter direkte til danske husholdninger, er omfattet af producentansvaret.


EL-Retur

EL-retur er en privat forening dannet af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. EL-Retur’s formål er at håndtere producentansvaret for deres medlemmer indenfor elektronisk udstyr. EL-retur har ca. 1.000 medlemsvirksomheder og forestår indsamlingen af langt det meste af el skrottet i Danmark. EL-Retur varetager alle lovpligtige opgaver samt indberetninger til Miljøstyrelsen i forbindelse med producentansvaret på vegne af BM Fitness.


Lidt fakta

I branchen for fitness udstyr er kun ca. halvdelen af de virksomheder, som er omfattet af loven, med i ordningen. Det er i Danmark Miljøstyrelsen, som er den kontrollerende myndighed for om omfattede virksomheder er med i ordningen. Det er dog betænkeligt at Miljøstyrelsen ikke håndhæver loven overfor de virksomheder, som efter 5 års lov på området fortsat ikke er med, da dette både miljø- og konkurrencemæssigst er en uholdbar situation.

Der kan læses meget mere om EL-Retur og ses hvilke virksomheder der er med i ordningen, ved klik på nedenstående link eller logo. 


EL-Retur
                                                                                                                                                                                                                                             
 

    

Privatlivspolitik Cookiepolitik Vilkår og betingelser